Znajdujesz się na formularzu strony planekspert.pl stworzonej z pasji urbanistów do zawodu. Jesteśmy gotowi do wspierania w procedurach i zagadnieniach związanych z planowaniem przestrzennym nie tylko administracji, ale i wszystkich osób związanych z nieruchomościami, procesami inwestycyjnymi i kształtowaniem naszego otoczenia.
Nie jesteś pewien, czy zmiany w dokumentach planistycznych (planach miejscowych i studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) na obszarach, na których znajdują się Twoje nieruchomości, nie pokrzyżują Ci planów?
Prowadzimy monitoringi planistyczne, które pozwolą nie przeoczyć terminów składania wniosków lub uwag, pozwolą zareagować na przyszłe zmiany, tak aby osiągnąć założony cel lub zabezpieczyć już istniejące przedsięwzięcia.

    Jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT, uzupełnij:

    Dane dotyczące nieruchomości, które mają być objęte monitoringiem: