Znajdujesz się na formularzu strony planekspert.pl stworzonej z pasji urbanistów do zawodu. Są oni gotowi do wspierania w procedurach i zagadnieniach związanych z planowaniem przestrzennym nie tylko administracji ale wszystkich związanych z nieruchomościami, procesami inwestycyjnymi i kształtowaniem naszego otoczenia.
Nie jesteś pewien czy zmiany w dokumentach planistycznych (planach miejscowych i studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) na obszarach, na których znajdują się Państwa nieruchomości nie pokrzyżują waszych planów?
Prowadzimy monitoringi planistyczne, które pozwolą Wam nie przeoczyć terminów składania wniosków lub uwag, pozwolą zareagować na przyszłe zmiany aby osiągnąć założony cel lub zabezpieczyć już istniejące przedsięwzięcia.

    Jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT uzupełnij:

    Dane dotyczące nieruchomości, które mają być objęte monitoringiem: