Znajdujesz się na formularzu strony planekspert.pl stworzonej z pasji urbanistów do zawodu. Jesteśmy gotowi do wspierania w procedurach i zagadnieniach związanych z planowaniem przestrzennym nie tylko administracji, ale wszystkich osób związanych z nieruchomościami, procesami inwestycyjnymi i kształtowaniem naszego otoczenia.
Ekspertyza/Opinia urbanistyczna może służyć: jako złącznik do wniosków o warunki zabudowy, jako materiał dodatkowy przy pozwoleniu na budowę, jako załącznik do wniosków i uwag do projektów dokumentów planistycznych takich jak plany miejscowe i studia gminne, jako materiał pomocniczy przy sporach sądowych. Może też być przydatnym materiałem służącym ułatwieniu procesów decyzyjnych przy zakupie lub sprzedaży nieruchomości i projektowaniu.

    Jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT, uzupełnij:

    Adres nieruchomości/terenu, której sprawa dotyczy: