PLAN EKSPERT – USŁUGI URBANISTYCZNE
Dla inwestorów, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, osób związanych z finansowaniem nieruchomości i inwestycji budowlanych oraz wszystkich, których praca związana jest z nieruchomościami.
Wnioski

i uwagi do planów i studiów

Raporty

planistyczne dla nieruchomości

Szkolenia

i webinaria planistyczne

Ekspertyzy,

opinie urbanistyczne

Monitoring

planistyczny

Konsultacje

urbanistyczne

Oferta

specjalna pośrednicy nieruchomości