NIERUCHOMOŚCI

“Po co mi usługi urbanistyczne?” – Sprawdź, dlaczego warto nas zatrudnić!

projektowanie inwestycji

Bez wsparcia przy projektowaniu inwestycji można napotkać na wiele problemów w jej realizowaniu, zakładane cele mogą na przykład być niemożliwe do wdrożenia ze względu na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Sprawdźmy zatem najpierw, co ten akt precyzuje.

Czym w ogóle jest plan zagospodarowania przestrzeni?

Plany inwestycyjne firmy są determinowane nie tylko przez strategiczną wizję rozwoju i możliwości finansowe, ale również przez jej otoczenie prawne. Nowa nieruchomość musi spełniać wymogi zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (PZP), który reguluje m.in. jej przeznaczenie i układ. Na terenie zabudowy mieszkaniowej nie może na przykład stanąć obiekt przemysłowy. Wytyczne obejmują zasady podziału działki, określają dopuszczalny typ zadaszenia budynków, rodzaj pokrycia dachów i maksymalną liczbę pięter, a także normy dotyczące gęstości i intensywności zabudowy. Zawierają również reguły łączenia i dzielenia nieruchomości. Znajdziesz tu też informacje dotyczące postępowania w przypadku terenów narażonych na obsunięcia, objętych zasadami ochrony przyrody i dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, czyli tzw. strefy konserwatorskiej. Z planu zagospodarowania przestrzennego możesz też wyczytać informacje o ograniczeniach prowadzenia działalności gospodarczej.

Obowiązkowym elementem dokumentu są również planowane inwestycje infrastrukturalne w drogi, usługi publiczne, komunikację miejską, sieć energetyczną lub wodno-kanalizacyjną. Dotyczą one również przedsięwzięć modernizacyjnych. Plan wydawany w formie uchwały przez radę gminy jest dla Ciebie – jako inwestora – źródłem wiedzy o najbliższym otoczeniu infrastrukturalnym i planach jego przekształcenia.

Skutki wytycznych PZP dla inwestora

Inwestor musi się wymogom PZP podporządkować. Część z nich może kolidować z jego strategią rozwoju, charakterem prowadzonej działalności, a w przypadku osób prywatnych również z preferencjami estetycznymi i oczekiwaniami dotyczącymi najbliższego sąsiedztwa. Prawidłowe odczytanie planu chroni przed ulokowaniem środków finansowych w nieruchomość z nałożonymi na nią zbyt dużymi ograniczeniami, niedoinwestowaną bazą infrastrukturalną, czy też zlokalizowaną w pobliżu uciążliwego źródła hałasu. Planowane zmiany w sposobie użytkowania terenu lub wdrażane przedsięwzięcia budowlane rzutują na przyszłą wartość inwestycji. Mogą stać się one źródłem dodatkowych zysków lub strat. Przewidywana modernizacja dróg lub poprowadzenie trakcji linii tramwajowej zazwyczaj podnosi cenę działki lub mieszkania. Wzniesienie zakładu przemysłowego w pobliżu osiedla domów rzadko podnosi standard życia mieszkańców, a ceny ich lokali spadają. Nie każdemu odpowiada też pojawienie się przed jego oknem centrum handlowego lub obszaru na imprezy masowe.

PZP służą zatem do wyceny nieruchomości również w dłuższej perspektywie, pozwalając na lepsze sformułowanie oferty handlowej. Są także wykorzystywane do sporządzenia ekspertyzy w postępowaniu administracyjnym przy pozwoleniach na zabudowę, a także w sporach sądowych. Przygotowanie ich wymaga aktualnej wiedzy z zakresu prawa i urbanistyki. I tu z pomocą przychodzą nasi specjaliści – planiści przestrzenni i rzeczoznawcy urbaniści.

Dlaczego korzystanie z naszych usług urbanistycznych to czysty zysk?

Sporządzenie formalnie i merytorycznie poprawnych dokumentów prawnych oraz wycen najlepiej jest przekazać specjalistom. Wynajęcie profesjonalisty zwraca się nawet kilkunastokrotne. Stanowi też element skutecznego zarządzania ryzykiem w biznesie. Dlaczego?

  1. Powierzenie profesjonalistom zadania związanego z przygotowaniem uwag lub wniosków do ogłaszanego przez władze gminy PZP zwiększa prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia sprawy. Rzeczowe argumenty, odwołujące się do przepisów oraz pozytywnych praktyk w zakresie planowania przestrzennego, mają siłę perswazyjną oraz podstawę administracyjną.
  2. Szacowanie wartości nieruchomości wymaga uwzględnienia wielu parametrów, kontekstów i uwarunkowań. Pod uwagę bierze się obecny stan faktyczny, jak również przyszłe zmiany wartości. Nie są to zatem proste wyliczenia algorytmiczne. Pomyłka ma ogromne konsekwencje finansowe. Wyspecjalizowane biuro, jakim jesteśmy, zna się na metodyce obliczeń.
  3. Prawidłowe odczytanie warunków zagospodarowania terenu sprecyzowanych w PZP pozwoli na podjęcie trafnej decyzji o zakupie działki. Jako wykwalifikowani urbaniści przygotujemy kompletny zestaw informacji, by wspomóc proces wyboru.

Jak widać, profesjonalne wsparcie przynosi zysk i pomaga w zrealizowaniu planów. Skorzystaj z naszej pomocy, by zaoszczędzić sobie problemów i kosztów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *