Wyświetlanie wszystkich wyników: 4

Inwestycje w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (oferta szkolenia dla firm i organizacji pozarządowych)

4.428,00 

Szkolenie przygotowane jest dla inwestorów, deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości.
Koszt 3-godzinnego (w tym przerwa kawowa) szkolenia to 300 zł netto za osobę przy założeniu uczestnictwa 12 osób. maksymalna liczba uczestników – 20 osób. Szkolenie prowadzone w siedzibie Zamawiającego w dowolnym rejonie Polski, w terminie ustalonym po złożeniu zamówienia (nie później niż w ciągu 21 dni roboczych od zamówienia). Prowadzący – urbanista Grzegorz Chojnacki – Rzeczoznawca Polskiej Izby Urbanistów – Certyfikat nr PIU-19/2014, uprawnienia urbanistyczne nr 1628, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr MA/005/03.

Tutaj znajdziesz więcej szczegółów

Podana cena jest ceną brutto z 23% podatkiem VAT.

Podstawy QGIS i dane przestrzenne w świetle reformy planowania (oferta dla grup z firm lub instytucji administracji)

6.000,00 12.915,00 

Szkolenie przygotowane jest dla planistów, pracowników administracji samorządowej i rządowej związanych gospodarką przestrzenną (np. instytucji opiniujących i uzgadniających projekty aktów planowania przestrzennego), osób związanych z szeroko pojętym planowaniem przestrzennym. Zagadnienia omawiane będą też w kontekście reformy ustawy o planowaniu przestrzennym.

Koszt od 1750 zł w przeliczeniu na osobę za 2 dni szkoleniowe.

Koszt 2-dniowego szkolenia dla 3 osób to 6000 zł netto (2000 zł za osobę), dla 6 osób to 10 500 zł netto (1750 zł za osobę).

Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT. Jeżeli udział w szkoleniu ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników, a jego koszt został opłacony w całości ze środków publicznych, przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz.U.2023.1570).

Szkolenie prowadzone w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez niego, w terminie ustalonym po złożeniu zamówienia.

Prowadzący:

urbanista Grzegorz Chojnacki – Rzeczoznawca Polskiej Izby Urbanistów – Certyfikat nr PIU-19/2014, uprawnienia urbanistyczne nr 1628, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr MA/005/03

oraz

urbanistka Eliza Marcisz – szkoleniowiec aplikacji w technologiach CAD, GIS oraz BIM od 2020 roku, akredytowany Egzaminator produktu ECDL EPP GIS.

Podstawy systemu planowania przestrzennego w Polsce dla Inwestorów (oferta szkolenia dla firm i organizacji pozarządowych)

5.904,00 

Szkolenie przygotowane dla inwestorów, deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości.
Koszt jednodniowego (6 godzin szkoleniowych + przerwy) szkolenia to 400 zł netto za osobę przy założeniu uczestnictwa 12 osób. Maksymalna liczba uczestników – 20 osób

Prowadzący – urbanista Grzegorz Chojnacki – Rzeczoznawca Polskiej Izby Urbanistów – Certyfikat nr PIU-19/2014, uprawnienia urbanistyczne nr 1628, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr MA/005/03.

Program:

szkolenie planowanie przestrzenne dla inwestorów PROGRAM

Szklenie jednodniowe, prowadzone w siedzibie Zamawiającego w dowolnym rejonie Polski, w terminie ustalonym po złożeniu zamówienia (nie później niż w ciągu 21 dni roboczych od złożenia zamówienia).

Podana cena jest ceną brutto z 23% podatkiem VAT.

Zdalne porady i konsultacje urbanistyczne w abonamencie (oferta dla osób indywidualnych, firm i organizacji pozarządowych)

250,00 650,00 

Jeśli jesteś deweloperem, pośrednikiem w obrocie nieruchomościami, inwestorem, zarządzasz nieruchomościami lub pracujesz w firmie, która na co dzień działa na rynku nieruchomości, możesz umówić się z nami na usługę abonamentową.
Konsultacje są prowadzone przez doświadczonego urbanistę.

UWAGA: możesz wykupić usługę na kilka kolejnych miesięcy. W tym celu dodaj do koszyka kilka produktów – w zależności od liczby miesięcy.

Podana cena jest ceną brutto z 23% podatkiem VAT.