KOMPLEKSOWE USŁUGI URBANISTYCZNE

dla właścicieli działek, inwestorów, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, osób związanych z finansowaniem nieruchomości i inwestycji budowlanych, architektów, geodetów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz wszystkich, których praca związana jest z nieruchomościami i procesami inwestycyjnymi.
Wnioski i uwagi

do planów i studiów

Nie wiesz jak lub nie masz czasu napisać wniosku czy uwagi do projektu planu miejscowego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania? Przygotujemy dla Ciebie profesjonalny dokument opracowany przez doświadczony zespół planistów przestrzennych kierowany przez rzeczoznawcę urbanistę.

Masz działkę, którą chcesz sprzedać, ale nie wiesz: jakiemu inwestorowi może ona służyć? Kto i co może na niej zbudować? Wiesz, którą działkę chcesz kupić, ale nie jesteś pewien, czy jest ona odpowiednia pod Twoją inwestycję? Planowanie przestrzenne czy projektowanie urbanistyczne to dziedziny wymagające obszernej, regularnie aktualizowanej wiedzy. Przygotujemy dla Ciebie zbiór informacji o praktycznych i formalno-prawnych uwarunkowaniach, dzięki czemu uzyskasz odpowiedzi na te pytania.

Raporty

planistyczne dla nieruchomości

Szkolenia

i webinaria planistyczne

Zajmujesz się planowaniem przestrzennym, architekturą lub nieruchomościami? Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i dowiedzieć się, jakie związki istnieją pomiędzy tymi dziedzinami? Mamy dla Ciebie odpowiednie szkolenia.

Potrzebujesz opinii lub ekspertyzy doświadczonego urbanisty? Od ponad 20 lat tworzymy opracowania urbanistyczne i planistyczne.  Przygotujemy dla Ciebie profesjonalny dokument. Posłuży Ci jako materiał do projektowania lub wsparcie w postępowaniu sądowym lub administracyjnym dotyczącym, np. wydania decyzji o warunkach zabudowy lub pozwolenia na budowę.

Ekspertyzy,

opinie urbanistyczne

Monitoring

planistyczny

Posiadasz lub zarządzasz wieloma nieruchomościami? Nie jesteś pewien, czy zmiany w dokumentach planistycznych nie pokrzyżują Twoich planów? Prowadzimy monitoringi planistyczne, na bieżąco śledzimy studia i plany miejscowe. Jeśli zapowiadają się zmiany, będziesz o nich wiedział i w porę zareagujesz, tak by chronić swoje interesy.

Potrzebujesz poradzić się lub skonsultować problem związany z systemem planowania przestrzennego? Nie wiesz, jaką decyzję podjąć? Doświadczony urbanista jest do Twojej dyspozycji. Konsultacje mogą odbywać się online, w naszej centrali lub w Twojej siedzibie.

Konsultacje

urbanistyczne

Oferta

specjalna pośrednicy nieruchomości

Jesteś pośrednikiem? Masz działki inwestycyjne budowlane w swojej ofercie na wyłączność? Planowanie przestrzenne ma bezpośredni wpływ na jakość przestrzeni zurbanizowanej! Wykonamy dla Ciebie raport planistyczny.

Dowiedz się więcej o zespole naszych specjalistów

Portal planekspert.pl powstał z pasji do zawodu grupy urbanistów działających w pracowni Kanon. Jest to zespół ludzi mających świadomość, że urbanistyka to nie tylko szczytne idee, piękne rysunki i prowadzenie procedur planistycznych – jakość przestrzeni zależy w znacznej mierze od tych, którzy realizują przedsięwzięcia budowlane i odpowiadają za obrót nieruchomościami. Wierzymy, że kluczem do właściwego gospodarowania przestrzenią jest porozumienie między samorządami, właścicielami nieruchomości i inwestorami. Jeśli masz pytania lub propozycję współpracy wykraczającej poza ofertę zawartą na stronie – skontaktuj się z naszym biurem.

algebra-1238600_1920
Posiadamy potwierdzone kompetencje

Właściwe przygotowanie opracowań planistycznych wymaga wieloletniego doświadczenia i interdyscyplinarnego wykształcenia. Skorzystaj z naszych usług urbanistycznych przy projektowaniu Twojej inwestycji! Obecnie kluczowym zadaniem planistów jest zagospodarowywanie obszarów w sposób estetyczny i funkcjonalny a równocześnie bezpieczny dla środowiska i opłacalny dla inwestorów. Planowanie przestrzenne wiąże się więc z koniecznością uwzględnienia norm prawnych, uwarunkowań społeczno-gospodarczych, jak i rentowności danej inwestycji. Usługi urbanistyczne są też silnie powiązane z takimi zagadnieniami jak ochrona środowiska, potrzeby okolicznej ludności czy zrównoważony rozwój miast i wsi.

Tworzymy projekty opracowań planistycznych, środowiskowych i finansowych dostosowane do wizji zagospodarowania przestrzeni Twojego środowiska. Wierzymy, że odpowiednio przeprowadzone projektowanie urbanistyczne pozwala na stworzenie funkcjonalnych obszarów. Na co dzień prowadzimy szkolenia i konsultacje z zakresu urbanistyki. Przygotowujemy wnioski, raporty i ekspertyzy niezbędne w zarządzaniu inwestycjami budowlanymi. Zajmujemy się też monitoringiem planistycznym.