komputer przenośny Jesteśmy urbanistami, dlatego zależy nam na jak najwyższej jakości otaczającej nas przestrzeni. Mamy świadomość, że w znacznej mierze to inwestorzy i przedsiębiorcy kreują zurbanizowany krajobraz miast i wsi - dlatego chcemy im pomagać we wszystkich aspektach ich działalności związanych z planowaniem przestrzennym i lokalizowaniem inwestycji. WIĘCEJ Wspieramy inwestorów i właścicieli nieruchomości w procedurach związanych z planowaniem przestrzennym i procesami inwestycyjnymi.

KOMPLEKSOWE USŁUGI URBANISTYCZNE

dla właścicieli działek, inwestorów, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, osób związanych z finansowaniem nieruchomości i inwestycji budowlanych, architektów, geodetów oraz wszystkich, których praca związana jest z nieruchomościami.
Wnioski i uwagi

do planów i studiów

Nie wiesz jak lub nie masz czasu napisać wniosku czy uwagi do projektu planu miejscowego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania? Przygotujemy dla Ciebie profesjonalny dokument opracowany przez doświadczony zespół planistów przestrzennych kierowany przez rzeczoznawcę urbanistę

Masz działkę, którą chcesz sprzedać ale nie wiesz: jakiemu inwestorowi może ona służyć? kto i co może na niej zbudować? Wiesz, którą działkę chcesz kupić ale nie jesteś pewien czy jest ona odpowiednia pod twoją inwestycję? Przygotujemy dla Ciebie zbiór informacji o praktycznych i formalno-prawnych uwarunkowaniach dzięki czemu uzyskasz odpowiedzi na te pytania

Raporty

planistyczne dla nieruchomości

Szkolenia

i webinaria planistyczne

Zajmujesz się planowaniem przestrzennym, architekturą lub nieruchomościami, chcesz rozszerzać swoją wiedzę z tych zakresów i o ich związkach? Mamy dla Ciebie odpowiednie szkolenia

Potrzebujesz opinię lub ekspertyzę urbanisty jako materiał do projektowania lub materiał pomocniczy w postępowaniu administracyjnym dotyczącym np. decyzji o warunkach zabudowy lub pozwolenia na budowę albo w postępowaniu sądowym? Przygotujemy dla Ciebie profesjonalny dokument

Ekspertyzy,

opinie urbanistyczne

Monitoring

planistyczny

Posiadasz lub zarządzasz wieloma nieruchomościami? Nie jesteś pewien czy zmiany w dokumentach planistycznych nie pokrzyżują waszych planów? Prowadzimy monitoringi planistyczne, które pozwolą Wam na składania wniosków lub uwag, pozwolą zareagować na przyszłe zmiany aby osiągnąć założony cel

Potrzebujesz poradzić się lub skonsultować problem związany z systemem planowania przestrzennego. Nie wiesz jaką decyzję podjąć? Doświadczony urbanista jest do twojej dyspozycji. Konsultacje mogą odbywać się online w naszej siedzibie lub w Twojej siedzibie

Konsultacje

urbanistyczne

Oferta

specjalna pośrednicy nieruchomości

Jesteś pośrednikiem? Masz działki inwestycyjne budowlane w swojej ofercie na wyłączność? Wykonamy dla Ciebie Raport planistyczny.

Dowiedz się więcej o zespole specjalistów Planekspert.pl

Portal planekspert.pl powstał z pasji do zawodu grupy urbanistów pracujących w pracowniach Kanon i Sunbar. Jest to zespół ludzi mających świadomość, że urbanistyka to nie tylko szczytne idee, piękne rysunki i prowadzenie procedur planistycznych – jakość przestrzeni zależy w znacznej mierze od tych, którzy realizują przedsięwzięcia budowlane i odpowiadają za obrót nieruchomościami. Wierzymy, że kluczem do właściwego gospodarowania przestrzenią jest porozumienie między samorządami, właścicielami nieruchomości i inwestorami. Jeśli masz pytania lub propozycję współpracy wykraczającej poza ofertę zawartą na stronie – skontaktuj się z naszym biurem.

algebra-1238600_1920
Posiadamy potwierdzone kompetencje