Wnioski i uwagi do projektów planów miejscowych oraz projektów studiów warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Nie wiesz jak lub nie masz czasu napisać wniosku lub uwagi do projektu planu miejscowego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego? Nie wiesz jakie rozwiązania będą dla Ciebie najkorzystniejsze? Przygotujemy dla Ciebie profesjonalny dokument opracowany przez doświadczony zespół planistów przestrzennych kierowany przez rzeczoznawcę urbanistę.

Przygotowane z naszą pomocą wnioski i uwagi pozwolą na zabezpieczenie Państwa interesów w wyżej wymienionych przypadkach. Profesjonalnie przygotowane wnioski i uwagi zwiększają bezpieczeństwo funkcjonowania już istniejących przedsięwzięć oraz zapewnią możliwości powstawania nowych inwestycji w przyszłości. Oczywiście decyzje podejmowane przez Władze gminy muszą uwzględniać liczne przepisy oraz być zgodnie z zasadą wyważania interesów wszystkich stron ale nie złożenie wniosków i uwag może doprowadzić do sytuacji, w której Państwa interesy nie będą w ogóle brane pod uwagę.

Uwagi przygotowane z naszym udziałem zawierają uzasadnienia merytoryczne oraz formalne oparte o praktyczną wiedzę urbanistyczną. Uzasadnienia są tak skonstruowane aby przedstawić praktyczne argumenty za przyjęciem Państwa wniosków i uwag. Wnioski i uwagi wraz z uzasadnieniami są przedstawiane w formie tekstowej oraz graficznej.

ZAMÓW PRZYGOTOWANIE

wniosku lub uwag