Oferta specjalna dla pośredników w obrocie nieruchomościami

Jesteś pośrednikiem? Masz działki inwestycyjne budowlane w swojej ofercie na wyłączność?
Wykonamy dla Ciebie Raport planistyczny.
Raport planistyczny, dotyczący nieruchomości jest opracowaniem, które w zwięzły sposób przedstawia uwarunkowania formalno – prawne dotyczące nieruchomości z zakresu planowania przestrzennego.

Przygotowany raport dla działek działa jak home staging w przypadku mieszkań. Raport planistyczny dla działki pozwala łatwiej znaleźć potencjalnego nabywcę, przedstawić mu wszystkie zalety działki i ewentualnie zabezpieczyć się przed pretensjami klienta, że nie wiedział co kupuje.

Raport taki zawiera między innymi:
– informacje z obowiązujących dokumentów planistycznych jak studium miasta lub gminy, czy plan miejscowy o ile obowiązuje na danym terenie – w tym wyliczenie podstawowych parametrów zabudowy jaka ewentualnie może być na danej nieruchomości zrealizowana,
– informacje o formach ochrony przyrody lub zabytków, które mogą mieć wpływ na zagospodarowanie nieruchomości,
– informacje o zagrożeniach naturalnych wynikających np. z obszarów zalewowych czy uwarunkowań geologicznych,
– ocenę możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego i na podstawie wstępnej analizy otoczenia określenie możliwych funkcji i parametrów zabudowy,
– badanie czy wobec terenu nieruchomości są prowadzone procedury planistyczne mogące mieć wpływ na jej przyszłe zagospodarowanie np. procedura zmiany planu miejscowego lub studium.
– ocenę potencjalnych możliwości inwestycyjnych nieruchomości,
– propozycje możliwych form zagospodarowania,
– rekomendacje i zalecenia do dalszych procesów inwestycyjnych – scenariusze postępowania możliwe do podjęcia w celu doprowadzenia do formalnego umożliwienia pod względem planistycznym realizacji planowanej inwestycji.

Jeśli zamówisz u nas Raport planistyczny dla swojej nieruchomości, które masz do sprzedaży na wyłączność, nieodpłatnie umieścimy ją naszym portalu dzialkazplanem.pl.
Nasz portal jest jedynym w Polsce pozwalającym inwestorom wyszukiwać konkretne nieruchomości wg zadanych kryteriów zapotrzebowania na konkretny rodzaj zabudowy.

ZAMÓW RAPORT

dla pośredników nieruchomości rabat 20% ceny.