Raporty planistyczne dla nieruchomości

Masz działkę, którą chcesz sprzedać, ale nie wiesz, jakiemu inwestorowi może ona służyć? Kto i co może na niej zbudować? Wiesz, którą działkę chcesz kupić, ale nie jesteś pewien, czy jest ona odpowiednia pod Twoją inwestycję?
Przygotujemy dla Ciebie zbiór informacji o praktycznych i formalno-prawnych uwarunkowaniach. Dowiesz się, kto może być zainteresowany Twoją działką lub czy upatrzona przez Ciebie nieruchomość na pewno spełni Twoje oczekiwania.

Raport, dotyczący nieruchomości zawiera między innymi:
– informacje o obowiązujących dokumentów planistycznych takich jak studium miasta czy plan miejscowy (o ile obowiązuje na danym terenie) – w tym wyliczenie podstawowych parametrów zabudowy, jaka może być zrealizowana na danej nieruchomości,
– formy ochrony przyrody lub zabytków, które mogą mieć wpływ na zagospodarowanie nieruchomości,
– informacje o zagrożeniach naturalnych wynikających np. z uwarunkowań geologicznych czy występowania obszarów zalewowych,
– ocenę możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego,

– badanie, czy wobec terenu nieruchomości są prowadzone procedury planistyczne mogące mieć wpływ na jej przyszłe zagospodarowanie np. procedura zmiany planu miejscowego lub studium.
– ocenę potencjalnych możliwości inwestycyjnych nieruchomości,
– propozycje możliwych form zagospodarowania,
– rekomendacje i zalecenia do dalszych procesów inwestycyjnych – scenariusze postępowania, mające na celu doprowadzenie do formalnego umożliwienia (pod względem planistycznym) realizacji planowanej inwestycji.

ZAMÓW RAPORT