Raporty planistyczne dla nieruchomości

Masz działkę, którą chcesz sprzedać ale nie wiesz: jakiemu inwestorowi może ona służyć? kto i co może na niej zbudować? Wiesz, którą działkę chcesz kupić ale nie jesteś pewien czy jest ona odpowiednia pod twoją inwestycję?
Przygotujemy dla Ciebie zbiór informacji o praktycznych i formalno-prawnych uwarunkowaniach dzięki czemu dowiesz się kto może być zainteresowany twoją działką lub czy upatrzona przez Ciebie działka na pewno spełni twoje oczekiwania

Raport, dotyczący nieruchomości zawiera między innymi:
– informacje z obowiązujących dokumentów planistycznych jak studium miasta czy plan miejscowy o ile obowiązuje na danym terenie – w tym wyliczenie podstawowych parametrów zabudowy jaka ewentualnie może być na danej nieruchomości zrealizowana,
– informacje o formach ochrony przyrody lub zabytków, które mogą mieć wpływ na zagospodarowanie nieruchomości,
– informacje o zagrożeniach naturalnych wynikających np. z obszarów zalewowych czy uwarunkowań geologicznych,
– ocenę możliwości wydania decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku planu miejscowego,

– badanie czy wobec terenu nieruchomości są prowadzone procedury planistyczne mogące mieć wpływ na jej przyszłe zagospodarowanie np. procedura zmiany planu miejscowego lub studium.
– ocenę potencjalnych możliwości inwestycyjnych nieruchomości,
– propozycje możliwych form zagospodarowania,
– rekomendacje i zalecenia do dalszych procesów inwestycyjnych – scenariusze postępowania możliwe do podjęcia w celu doprowadzenia do umożliwienia formalnego pod względem planistycznym realizacji planowanej inwestycji

ZAMÓW RAPORT