ZESPÓŁ PLAN EKSPERT

Kim jesteśmy?
Nasza pracownia od ponad 20 lat zajmuje się przede wszystkim projektowaniem urbanistycznym, wsparciem jednostek samorządowych, podmiotów komercyjnych i osób prywatnych w procesach planistycznych. Przygotowujemy projekty dokumentów planistycznych oraz związane z nimi opracowania środowiskowe oraz finansowe.

Wykonaliśmy kilkaset opracowań z zakresu gospodarki przestrzennej dla jednostek samorządowych oraz wiele usług związanych z bezpośrednią pomocą inwestorom i osobom prywatnym w procedurach planistycznych i obrocie nieruchomościami. W pracowni zatrudnieni są specjaliści z różnych dziedzin związanych z planowaniem przestrzennym. Szefem pracowni i kierownikiem zespołu odpowiedzialnego za stworzenie i obsługę stron dzialkazplanem.pl i planekspert.pl jest doświadczony architekt urbanista Grzegorz Chojnacki. Od 2000 roku prowadzi własną pracownię urbanistyki i architektury pod nazwą KANON Grzegorz Chojnacki. Obecnie pracownia jest przekształcona w spółkę z o.o., która działała też pod nazwą SUNBAR.

Grzegorz Chojnacki ukończył studia na Wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej w 1996 roku. Trzy lata później ukończył Podyplomowe Studium Planowania Przestrzennego. Posiada uprawnienia urbanistyczne od 2002 roku oraz budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej od 2003 roku. Został mu przyznany tytuł Rzeczoznawcy Polskiej Izby Urbanistów w 2014 roku. Oprócz prowadzenia pracowni projektowej aktywnie uczestniczy w innych formach działalności zawodowej, między innymi jako członek: Prezydium Rady Okręgowej Izby Urbanistów w Warszawie (w latach 2010-2014), Zarządu Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów (od 2014), Sądów w konkursach urbanistyczno-architektonicznych i wielu Gminnych Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych w tym Zespołu Ekspertów Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej m.st. Warszawy.

Dlaczego to robimy?
Nam urbanistom zależy na jak najwyższej jakości przestrzeni, która jest wspólnym dobrem wszystkich mieszkańców kraju. Mamy świadomość, że w znacznej mierze to inwestorzy i przedsiębiorcy wpływają na krajobraz naszych miast i wsi, dlatego chcemy im wspierać we wszystkich aspektach ich działalności związanych z planowaniem przestrzennym. Pomagamy im uczestniczyć w procesach planistycznych. Doradzamy, jak wykorzystywać nieruchomości, aby z jednej strony przynosiły jak największy zysk, a z drugiej strony ich inwestycje budziły uznanie wszystkich stron procesów urbanistycznych.

Z naszego doświadczenia wynika, że część właścicieli i zarządców nieruchomości w Polsce nie posiada wystarczającej wiedzy na temat systemu planowania przestrzennego, mimo że wartość nieruchomości oraz ich przydatność do realizacji zakładanych celów zależy w znacznej mierze od dokumentów planistycznych takich jak studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Zdarza się, że zaangażowanie niektórych przedsiębiorców w działania planistyczne jest zbyt małe. Ma to swoje konsekwencje w późniejszych fazach procesów inwestycyjnych. Liczba problemów na etapie projektowania i realizacji przyszłych inwestycji mogłaby być znacząco mniejsza, gdyby wszyscy zainteresowani wyrażali swoje potrzeby na odpowiednim etapie planowania przestrzennego. Brak udziału inwestorów w tym etapie powoduje, że w późniejszych fazach pojawia się wiele nieporozumień i problemów.