Szkolenia i webinaria z zakresu planowania i nieruchomości

Osoby, które zajmują się zawodowo planowaniem przestrzennym, powinny na bieżąco poszerzać i aktualizować swoją wiedzę z tego zakresu. Dotyczy to także pośredników w handlu nieruchomościami oraz zarządców budynków i gruntów, od których wymaga się doskonałej znajomości obecnie obowiązującego prawa w tej dziedzinie. Zdobyciu odpowiednich kwalifikacji oraz doskonaleniu umiejętności zawodowych wśród tych osób sprzyja ich systematyczny udział w różnego rodzaju szkoleniach organizowanych przez naszą firmę. Pragniesz dowiedzieć się, w jaki sposób planowanie przestrzenne oddziałuje na wartość nieruchomości oraz jak nie zgubić się w gąszczu zmieniających się co rusz przepisów? A może nie wiesz, jak wykorzystać zdobytą już wcześniej fachową wiedzę w praktyce? W takim razie udział w zajęciach organizowanych w ramach szkolenia dla zarządców dóbr nieruchomych będzie dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem.

Szkolenia i webinaria z zakresu planowania i nieruchomości

Prowadzona przez nas firma od 20 lat zajmuje się szeroko pojętymi zagadnieniami z zakresu planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. W zakresie naszych usług mieści się przygotowywanie różnego rodzaju opracowań analitycznych, a także szkolenie zarządców nieruchomości. W trakcie zajęć kładziemy szczególny nacisk na uświadomienie kursantom zależności zachodzących pomiędzy wartością danego budynku czy gruntu a aktualnymi przepisami, na których bazuje planowanie przestrzenne. Wskazujemy uczestnikom kursu, w jaki sposób powinni oni analizować rozmaite dokumenty planistyczne, takie jak miejscowe plany zagospodarowania okolicznych terenów, a także studia uwarunkowań i kierunków tych działań. Podczas szkolenia wskazujemy też zarządcom nieruchomości, co muszą uczynić w sytuacji braku dostępu do dokumentacji planistycznej. Uczymy ich przede wszystkim, na co zwracać uwagę przy studiowaniu treści decyzji o warunkach zabudowy.

Szkolenia planistyczne dla zarządców nieruchomości

Organizowane przez nas szkolenie odnoszące się do takich zagadnień, jak planowanie przestrzenne, zwykle ma szeroki zakres tematyczny. W trakcie lekcji kursanci dowiadują się m.in., jakie prawa i obowiązki przypadają w udziale wszystkim uczestnikom procedur planistycznych oraz w jaki sposób można wpływać na treść dokumentacji projektowej. Fachowo przeprowadzone szkolenie umożliwia także uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak można pogodzić ze sobą dobro środowiska naturalnego oraz interesy przedsiębiorców i ich dążenie do rozwoju prowadzonej działalności. Zarządcy nieruchomości dzięki udziałowi w zajęciach warsztatowych zapoznają się także z podstawowymi regułami funkcjonowania systemu planowania przestrzennego. Nasza firma organizuje szkolenia zawodowe dla różnych grup zawodowych. Wśród nich wymienia się:

  • pośredników w obrocie nieruchomościami;

  • architektów;

  • zarządców dóbr nieruchomych;

  • osoby odpowiedzialne za przygotowywanie obiektów budowlanych i ich finansowanie;

  • przedstawicieli firm planujących w najbliższym czasie inwestycje rozwojowe.

Do udziału w naszych szkoleniach zapraszamy także samorządowców oraz pracowników urzędów gmin i miast. Nie wahaj się i już dziś skorzystaj z usług firmy PlanEkspert. Gwarantujemy, że nie pożałujesz swojej decyzji.

ZAMÓW SZKOLENIE

przygotowane specjalnie dla Ciebie

AKTUALNE SZKOLENIA

na podstawie doświadczenia specjalistów