Szkolenia i webinaria z zakresu planowania i nieruchomości

Osoby, które zajmują się zawodowo planowaniem przestrzennym lub pokrewnymi zawodami, powinny na bieżąco poszerzać i aktualizować swoją wiedzę z tego zakresu. Dotyczy to także pośredników w handlu nieruchomościami oraz zarządców budynków i gruntów, od których wymaga się doskonałej znajomości obecnie obowiązującego prawa w tej dziedzinie. Kursy i szkolenia dotyczące planowania przestrzennego związane też pośrednio z zarządzaniem nieruchomościami są doskonałym źródłem informacji. Zdobyciu odpowiednich kwalifikacji oraz doskonaleniu umiejętności zawodowych wśród tych osób sprzyja ich systematyczny udział w różnego rodzaju szkoleniach organizowanych przez naszą firmę. Pragniesz dowiedzieć się, w jaki sposób planowanie przestrzenne oddziałuje na wartość nieruchomości oraz jak nie zgubić się w gąszczu zmieniających się co rusz przepisów? A może nie wiesz, jak wykorzystać zdobytą już wcześniej fachową wiedzę w praktyce? W takim razie udział w zajęciach organizowanych w ramach szkolenia będzie dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. Do głównych obszarów, w ramach których prowadzimy szkolenia, należą: planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Wiedza ta może być przydatna między innymi dla osób zajmujących się gospodarką przestrzenną, zarządzaniem nieruchomościami, pośredników w obrocie nieruchomościami, architektów czy osób zajmujących się finansowaniem nieruchomości.

Szkolenia i webinaria z zakresu planowania i nieruchomości

Prowadzona przez nas firma od 20 lat zajmuje się szeroko pojętymi zagadnieniami z zakresu planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Planowanie przestrzenne wymaga interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu budownictwa, prawa czy ekonomii.  W zakresie naszych usług mieści się przygotowywanie różnego rodzaju opracowań analitycznych, a także szkolenie osób które zajmują się gospodarką przestrzenną nie tylko bezpośrednio ale i pośrednio czyli np. zarządców nieruchomości, pośredników w obrocie nieruchomościami itp. W trakcie zajęć kładziemy szczególny nacisk na uświadomienie kursantom zależności zachodzących pomiędzy wartością danego budynku czy gruntu a aktualnymi przepisami, na których bazuje planowanie przestrzenne. Wskazujemy uczestnikom kursu, w jaki sposób powinni oni analizować rozmaite dokumenty planistyczne, takie jak miejscowe plany zagospodarowania okolicznych terenów czy studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Podczas szkolenia wskazujemy też kursantom co muszą uczynić w sytuacji braku dostępu do dokumentacji planistycznej. Uczymy ich też, na co zwracać uwagę przy studiowaniu treści decyzji o warunkach zabudowy. Szkolenie omawiające planowanie przestrzenne jest więc bezcennym źródłem wiedzy dla doświadczonych praktyków, jak i osób, które dopiero zaczynają swoją karierę.

Szkolenia planistyczne dla zarządców nieruchomości

Organizowane przez nas szkolenie odnoszące się do takich zagadnień, jak planowanie przestrzenne, zwykle ma szeroki zakres tematyczny.  Jego uczestnicy szybko dostrzegają, że zarządzanie nieruchomościami jest mocno skorelowane z czynnikiem ludzkim. W trakcie lekcji kursanci dowiadują się m.in., jakie prawa i obowiązki przypadają w udziale wszystkim uczestnikom procedur planistycznych oraz w jaki sposób można wpływać na treść dokumentacji planistycznej. Fachowo przeprowadzone szkolenie umożliwia także uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak można pogodzić ze sobą dobro środowiska naturalnego oraz interesy przedsiębiorców i ich dążenie do rozwoju prowadzonej działalności. Zarządcy nieruchomości dzięki udziałowi w zajęciach warsztatowych zapoznają się także z podstawowymi regułami funkcjonowania systemu planowania przestrzennego. Nasza firma organizuje szkolenia zawodowe dla różnych grup zawodowych. Wśród nich wymienia się:

  • pośredników w obrocie nieruchomościami;

  • architektów;

  • zarządców dóbr nieruchomych;

  • osoby odpowiedzialne za przygotowywanie obiektów budowlanych i ich finansowanie;

  • przedstawicieli firm planujących w najbliższym czasie inwestycje rozwojowe.

Kurs planowania przestrzennego między innymi dla zarządców nieruchomościami pozwala zrozumieć motywacje, jakimi kierują się przedsiębiorstwa i osoby prywatne przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dlatego do udziału w naszych szkoleniach zapraszamy także samorządowców oraz pracowników urzędów gmin i miast.

Nie wahaj się i już dziś skorzystaj z usług firmy PlanEkspert. Gwarantujemy, że nie pożałujesz swojej decyzji.

ZAMÓW SZKOLENIE

przygotowane specjalnie dla Ciebie

AKTUALNE SZKOLENIA

na podstawie doświadczenia specjalistów