Wyświetlanie jednego wyniku

Podstawy QGIS i dane przestrzenne w świetle reformy planowania (oferta dla grup z firm lub instytucji administracji)

6.000,00 12.915,00 

Szkolenie przygotowane jest dla planistów, pracowników administracji samorządowej i rządowej związanych gospodarką przestrzenną (np. instytucji opiniujących i uzgadniających projekty aktów planowania przestrzennego), osób związanych z szeroko pojętym planowaniem przestrzennym. Zagadnienia omawiane będą też w kontekście reformy ustawy o planowaniu przestrzennym.

Koszt od 1750 zł w przeliczeniu na osobę za 2 dni szkoleniowe.

Koszt 2-dniowego szkolenia dla 3 osób to 6000 zł netto (2000 zł za osobę), dla 6 osób to 10 500 zł netto (1750 zł za osobę).

Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT. Jeżeli udział w szkoleniu ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników, a jego koszt został opłacony w całości ze środków publicznych, przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz.U.2023.1570).

Szkolenie prowadzone w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez niego, w terminie ustalonym po złożeniu zamówienia.

Prowadzący:

urbanista Grzegorz Chojnacki – Rzeczoznawca Polskiej Izby Urbanistów – Certyfikat nr PIU-19/2014, uprawnienia urbanistyczne nr 1628, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr MA/005/03

oraz

urbanistka Eliza Marcisz – szkoleniowiec aplikacji w technologiach CAD, GIS oraz BIM od 2020 roku, akredytowany Egzaminator produktu ECDL EPP GIS.