Wyświetlanie wszystkich wyników: 2

Podstawy QGIS i dane przestrzenne w świetle reformy planowania (oferta dla grup z firm lub instytucji administracji)

5.700,00 12.177,00 

Szkolenie przygotowane jest dla planistów, pracowników administracji samorządowej i rządowej związanych gospodarką przestrzenną (np. instytucji opiniujących i uzgadniających projekty aktów planowania przestrzennego), osób związanych z szeroko pojętym planowaniem przestrzennym. Zagadnienia omawiane będą też w kontekście reformy ustawy o planowaniu przestrzennym.

Koszt od 1650 zł w przeliczeniu na osobę za 2 dni szkoleniowe.

Koszt 2-dniowego szkolenia dla 3 osób to 5700 zł netto (1900 zł za osobę), dla 6 osób to 9900 zł netto (1650 zł za osobę).

Do ceny szkolenia należy doliczyć 23% podatku VAT. Jeżeli udział w szkoleniu ma charakter kształcenia zawodowego lub służy przekwalifikowaniu zawodowemu pracowników, a jego koszt został opłacony w całości ze środków publicznych, przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz.U.2023.1570).

Szkolenie prowadzone w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu wskazanym przez niego, w terminie ustalonym po złożeniu zamówienia.

Prowadzący:

urbanista Grzegorz Chojnacki – Rzeczoznawca Polskiej Izby Urbanistów – Certyfikat nr PIU-19/2014, uprawnienia urbanistyczne nr 1628, uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr MA/005/03

oraz

urbanistka Eliza Marcisz – szkoleniowiec aplikacji w technologiach CAD, GIS oraz BIM od 2020 roku, akredytowany Egzaminator produktu ECDL EPP GIS.

Szkolenie “Wielka reforma planowania przestrzennego” 28.02.2024 Janów Lubelski

250,00 450,00 

Wraz ze Związkiem Gmin Lubelszczyzny zapraszamy na szkolenie dotyczące nowelizacji systemu planowania przestrzennego wynikającej z Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej dnia 24 sierpnia 2023 r. w Dzienniku Ustaw z 2023 r. poz. 1688.

Program

Formularz zgłoszeniowy